Bolaget är även stor fastighetsägare i Flemingsberg (i Huddinge kommun) efter nyligen genomförda affärer där. – Vi är positiva till OS. Men frågan är …