VÄLKOMMEN

Vi är en kommunikationsbyrå som kan hjälpa dig föra fram dina budskap. Oavsett om det gäller webb, text, bild, annons eller trycksak kan vi bidra med strategi, innehåll och form. Oavsett vilken kanal eller i vilken form som du väljer, kan vi berätta din historia med framgång.

HITTA OSS

2019: BÄSTA ÅRET I STOKABS HISTORIA

Under 2019 kunde Stokab presentera en världsnyhet i form av produkten ”Stokab Singelförbindelse Gaturum”. För första gången någonsin erbjuds alla kunder en fast fiberanslutning direkt i Stockholms gaturum.
Internationellt sett ger det Stockholm ett ytterligare försprång som digital testbädd för framtidens digitala tjänster och produkter.
Läs mer i Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2019 dit vi bidragit med textbearbetning och textproduktion.

FASCINERANDE FAKTA FRÅN FORSKNINGSFRONTEN

Sveriges största privata forskningsfinansiär Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar årligen ut närmare två miljarder kronor. Det gör dem till en av Europas största privata forskningsfinansiärer. Vi har i uppdrag att följa upp anslagen med reportage från forskningsfronten. Läs mer hos Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

WEBBPLATS FÖR FLEMINGSBERG SCIENCE

Flemingsberg Science är en neutral aktör i den regionala utvecklingen av södra Stockholm med uppdrag är att främja och gå i bräschen för utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Bakom stiftelsen finns Region Stockholm, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola. I höst lanserades en ny webbplats med syftet att vida bredden av kompetens i Flemingsberg och de resurser som finns i området. Läs mer hos Flemingsberg Science.

JUBILEUMSBOK – 20 ÅR AV INNOVATIONER UR KAROLINSKA INSTITUTET

Resan från ett forskningsgenombrott till en innovation som förbättrar människors liv kan se ut på många olika sätt. På uppdrag av Karolinska Institutet Innovations har vi samlat ett urval fantastiska exempel och träffat de individer som omvandlat forskningsresultat till verklig samhällsnytta. Allt samlat i boken ”20 Years of Innovation”. Text och form av Provins AB, foto Håkan Lindgren, översättning av Nick Chipperfield. Läs mer hos KI Innovations.

AFFÄRSÄNGLAR LANSERAR NY FOND OCH NY WEBB

Stoaf investerar i startups inom Life Science, avancerad industriteknik, ICT och hållbar teknologi. Med hjälp av metoder utvecklade i Silicon Valley bygger man värden för investerare i fonden Stoaf III Scitech. Nu finns också en ny webbplats byggd av Provins. Läs mer hos Stoaf

BARN FÖRLORARE I DAGENS STADSPLANERING

Fokus för det senaste nyhetsbrevet från SLU Urban Futures är barnens plats i staden. Här möter du bland andra Lena Jungmark, koordinator vid tankesmedjan Movium. Hon menar att barn och unga får allt mindre plats för lek och utveckling. Trots att kunskaperna finns för att vända utvecklingen så används de inte. Följ debatten i nyhetsbrevet från SLU Urban Futures.
SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Provins bidrar med populärvetenskapliga artiklar och intervjuer.

VAD TYCKER, DRÖMMER OCH BRINNER UNGA FÖR?

Ungdomsfokus är undersökningen som varje år kartlägger 15-29 åringars liv, framtidsdrömmar, drivkrafter, arbetslivsvärderingar och kommunikationsmönster. Undersökningen har genomförts årligen sedan 2015 och årets rapport är den femte i ordningen. Rapporten ges ut av Nyheter 24 och Rasmussen Analys. Årets rapport är formgiven av Provins.
Läs mer och ladda hem rapporten från Rasmussen Analys

ÅRSBERÄTTELSE FRÅN STING

Sting – Stockholm Innovation & Growth – hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Stödet omfattar oachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst och ett internationellt nätverk av investerare.Provins har producerat en färsk årsrapport. Ladda ned den från Sting

FRAMTIDENS KTH-UTBILDNINGAR – LÄS UTBILDNINGSKATALOGEN ÅR 2027/2028

Projektet Framtidens KTH-utbildningar samlade ledare, lärare och forskare i en workshop för att diskutera en möjlig framtid för KTH:s ingenjörsutbildningar. Arbetsseminariet blev grunden för en fiktiv utbildningskatalog för läsåret 2027/2028. Läs mer

WEBBPLATS FÖR PUBLIC PARTNER

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av i första hand offentliga organisationer. De arbetar över hela landet i konsultroller som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, landsting, regioner eller i statliga organisationer. En ny webbplats byggd av Provins publiceras i dagarna. Läs mer hos Public Partner.

NÄTVERKET PÅ BLOCK STHLM

Provins är en del av Block Stockholm – nätverket som knyter ihop människor och företag som arbetar med olika specialinriktningar inom kommunikation, reklam, design och media. Vi delar samma lokal och samma professionella inställning till det vi gör. Vi finns på sjätte våningen i Stalandshuset på Åsögatan 115.

LÄS MER

GRATTIS STOKAB 25 ÅR

Stockholm hade sett mycket annorlunda ut om inte beslutet tagits att grunda Stokab för 25 år sedan. Sedan dess har ett öppet fiberoptiskt nät vuxit fram för att knyta samman hela regionens invånare och företag. Ett nät som skapat nya möjligheter till innovation och affärer för näringslivet. Och gett stockholmarna en växande flora av digitala tjänster som underlättar vardagen. Vi fick uppdraget att förvandla företagets historia till en intressant story i bokform. Resultatet blev ”Med ljusets hastighet – mot framtiden” .

PODDRADIO: HÄR VÄCKER EXAMINATIONEN STUDENTERNAS KREATIVITET

Ingen tentastress i sikte för studenterna på masterspåret Industrial Design Engineering. Här sker examinationen istället genom individuella portfoliosidor som sammanfattar kursen i en ny visionär produktidé. Arbetssättet är hämtat från industrin och väcker studenternas kreativitet. Läs mer hos KTH Campi